okolice

Drawieński Park Narodowy znajduje się w centrlnej cześci kompleksu leśnego Puszczy Drawskiej. Położony jest w całości na obszarze zlewni rzeki Drawy, która wraz ze swym dopływem - Płociczną, stanowi jego główną oś hydrograficzną. Rzeka Drawa charakteryzuje się bystrym nurtem, który rzeźbi niezwykłe wąwozy na stromych zboczach. Teren Parku porośnięty jest pięknymi lasami (stanowią one ponad 80 procent powierzchni Parku), w których różnorodne gatunki drzew tworzą niepowtarzalny, osobliwy charakter tej okolicy. Występują tu przede wszystkim buczyny, łęgi olszowe i olsy, a także płaty borów sosnowych. Chcarkterystycznym elementem tutejszej przyrosy są również liczne jeziora, cechujące się wyjątkową czystością i przejrzystością wód. Kilka z nich wyróżnia się niezwykle oryginalną fauną i florą. W Parku występuje ponad 200 gatunków kręgowców, z czego najliczniejszą grupę stanowią ptaki.

Krajobraz naszej oklolicy zachwyca miłośników dzikiej przyrody i pięknych widoków. Szlaki turystyczne umożliwiają zarówno piesze wędrówki, jak i rowerowe czy też konne wycieczki po dzikiej przyrodzie Parku. Natomiast rzeka Drawa pozwala na pełne wrażeń, wspaniałe spływy kajakowe.

Zapraszamy na wypoczynek!